Historia grupy

INFORMACJE O KLUBIE » Historia grupy

CZĘŚĆ I (2003-2008)


Było to Roku Pańskiego 2003, głęboką zimą, gdy na forum iweb zgadało się wstępnie dwóch nieznanych sobie kompletnie ludzi. Niejaki Kangur i Bartek z Łodzi. Wstępnie zaczęli się wypytywać gdzie można postrzelać z wiatrówek w Łodzi. Kangur wypytywał w LOK-u. Bartek z Łodzi miał rozpoznać sytuację na strzelnicy KS ORZEŁ. Z rozmów tych nic nie wynikło aż do wiosny 2004r., gdy to kilka osób z Łodzi i okolic zaczęło się umawiać na spotkanie. Nastąpiło ono wiosną 2004r. na strzelnicy obok siedziby Pułku Lotniczego w miejscowości Ostrów k. Łasku, gdzie o dziwo przyjechało około 10 osób. Praktycznie spotkania te zaczęły się odbywać co tydzień. Grono zapaleńców energicznie się rozrosło do kilkunastu osób. Mówiono wtedy o Chorągwi ziemi łódzkiej, gdyż wiele osób było spoza Łodzi.

 

Był grillek, ognisko, różne karabinki, generalnie zapowiadało się cudownie. Niestety lato szybko mijało, a z czasem i wizyta pana leśniczego spowodowała usankcjonowanie obecności grupy na tej strzelnicy, pod rygorem niepalenia ognia. Brak grilla spowodował stopniowy zanik grona zainteresowanych. Z czasem stwierdzono, że należy znaleźć miejsce do strzelania w Łodzi. Wybór padł na strzelnicę klubu sportowego KS „ORZEŁ”. Było nas wtedy trzech, a w każdym z nas inna krew. Prym w grupie wiedli Kangur i Vero. W przejściowym okresie zostało 3 członków grupy, którzy w dniu 15 lipca 2004r. stali się członkami sekcji strzeleckiej KS „ORZEŁ” w Łodzi: Vero, Kangur, Bartek z Łodzi. Niedługo potem dołączył do nich Lob. Z czasem ta grupka dała początek już stałej Grupie Łódzkiej. Z czasem grupa odbudowała swój skład osobowy do około 7-10 osób, w tym nawet mieszkający na stałe poza Polską Hexer.  Zaczęto zdobywać zaufanie szefów strzelnicy, inwestować w krytą strzelnicę 10m (ocieplenie, ogrzewanie, instalację elektryczną, oświetlenie, itp.).  Cały czas Grupa Łódzka legitymowała się znakiem KS ORZEŁ w Łodzi, pierwszy wątek organizacyjny Grupy na iwebie (nie było jeszcze wtedy nawet pomysłu podforów regionalnych) był pierwszym wątkiem zamkniętym na tym forum przez amina, ze względu na rozmiary (ponad 10tys. postów).

Grupa Łódzka przeżywała okres prosperity w latach 2005-2006, będąc na początku drugą, lub trzecią po warszawskiej grupą regionalną w Polsce, pod względem zorganizowania, zaplecza
i zaangażowania jej członków na zawodach i nie tylko. Członkowie grupy jeździli regularnie na Zloty w Morsku i zawody regionalne. Przez lata trzon grupy strzelał głównie FT1. HFT reprezentował wyłącznie Bartek z Łodzi i Lob, częściowo także Kangur. Już w 2004r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy pierwsze zawody FT w Łasku. Były to wtedy chyba jedyne regionalne zawody poza zawodami warszawskimi i Morskiem. Od 2006r. następowała zmiana składu osobowego grupy. Przyszli nowi ludzie, w tym cdn, ŁukaszWP z Nataszą, RadekM, Skalf, MarcinM, HatHat, i kilka innych osób. Po roku skład grupy znowu zaczął się zmieniać. Przez to zmieniał się również udział osób strzelających HFT. W 2006r. zawody w Łasku po raz pierwszy miały odrębną dyscyplinę HFT. W latach 2005-2006 Łódzka Grupa Strzelecka „ORZEŁ” nawiązała przez pewien czas kontakt z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łodzi, dzięki czemu członkowie grupy uzyskali możliwość wstępu i treningu na terenie ówczesnego poligonu wojskowego w Łodzi, na Brusie (w 2007r. teren ten został przekazany pod parcelację i zabudowę jednorodzinną). Odrębnie od Łódzkiej Grupy Strzeleckiej „ORZEŁ” Działa na terenie Bełchatowa kolega Variag, będący członkiem Grupy za czasów spotkań w Łasku. Dzięki niemu kilka osób strzela obecnie w Smolarce k. Bełchatowa. Od 2006r. powstało staraniem Larsa, który powrócił wtedy na łono grupy po półtorarocznej przerwie, regionalne forum internetowe, odrębne od iwebu. Ukonstytuowała się również obecna nazwa: Łódzka Grupa Strzelecka „ORZEŁ” oraz powstało aktualne logo grupy. Od 2005 roku dwukrotnie stawała na zebraniach grupy sprawa ewentualnego zarejestrowania grupy w sądzie, jako stowarzyszenia. Jednakże zrezygnowano z tego, ze względu na zbytnie obciążenie organizacyjne typu, koszty usługi prawnej, konieczność prowadzenia księgowości, itd.

 

Od czasu rozkręcenia regionalnego forum ŁGS „ORZEL” W grupie nastąpiła większa rotacja członków. Pojawiło się sporo nowych ludzi. Wielu z nich nie zagrzało jednak na dłużej miejsca. Przez 5 lat przez Łódzką Grupę Strzelecką „ORZEŁ” przewinęło się w sumie ponad 30 osób, przy stale utrzymującym się stanie około 10 osób będących członkami klubu KS „ORZEŁ”. W 2007r. odeszli z grupy dwaj z trzech członków założycieli (Rady Starszych), najpierw Kangur, potem Vero. Obecnie w grupie jest już 4-ta kolejna zmiana ludzi.  W 2008r. z grupy zniknął Lars. W kwietniu grupa straciła bezpowrotnie bazę danych swojego forum internetowego i stworzyła od nowa forum regionalne pod przejętą starą domeną: www.orzel.org.pl.

Reasumując, Łódzka Grupa Strzelecka „ORZEŁ” istnieje już 5 lat, posiada własne dość liczne stado zwierzyny, oraz sprzęt terenowy (będące własnością wspólną, zakupioną ze składkowych pieniędzy). Grupa jest samodzielna i samowystarczalna, ma dostęp do krytej i ogrzewanej strzelnicy 10m na zimę, posiada rozpoznanie w terenach na organizację zawodów w regionie łódzkim. ŁGS „ORZEŁ” ma obecnie swoich reprezentantów w PFTA, zorganizowała 5 razy Mistrzostwa Łodzi i Okolic w FT i HFT. (3 razy w Ostrowiu k. Łasku, raz w Łodzi na poligonie Brus, ostatnio w Piekarach k. Piątku). Część z organizowanych zawodów była zaliczana do pucharu PFTA.

Członkami o najdłuższym stażu w grupie są obecnie:
- Bartek z Łodzi (członek grupy od początku jej istnienia, od 2004r. nieprzerwanie członek sekcji strzeleckiej KS „ORZEŁ” w Łodzi, od 2008r. członek PFTA, Grill Master Łódzkiej Grupy Strzeleckiej „ORZEŁ”, reprezentuje Grupę w sprawach organizacyjnych z prezesem KS „ORZEŁ” w Łodzi, człowiek zaplecza, zajmuje się kontaktami i „twardą” logistyką),
- Lob (od 2004r. członek grupy, Od 2004r. nieprzerwanie członek sekcji strzeleckiej KS „ORZEŁ”
w Łodzi, bierze od lat udział w licznych zawodach w HFT2),
- cdn (od 2005r. członek grupy, szef sekcji LOK organizator strzelnicy wiatrówkowej w rozgłośni radiowej Radio Łódź, Admin regionalnego forum dyskusyjnego ŁGS „ORZEŁ”).
Adminem podforum regionalnego na iwebie jest Witboj (od 2007r. członek grupy, od 2008r. członek sekcji strzeleckiej KS „ORZEŁ”). 

Sporządzono,

A.D. 30 września 2008r. w Łodzi

Bartłomiej Świątczak vel. Bartek z Łodzi



CZĘŚĆ II (2009-2012)

 

Na początku 2009r. po ponad 2 latach zajmowania się sprawami organizacyjnymi Bartek z Łodzi przekazał obowiązki w ręce wybranego wspólnie 3 osobowego zarządu grupy. Na wniosek członków grupy w marcu tego samego roku ŁGS ORZEŁ ukonstytuował swój pierwszy nieformalny statut, określający ramy organizacyjne grupy oraz zakres obowiązków. Ster w grupie Przejął Głowak oraz Witboj.

 

Po półtora roku i kolejnych dyskusjach odnośnie formy organizacyjnej grupy, ponownie padały propozycje powołania stowarzyszenia. Członkowie grupy jednak stwierdzili, że koszty powołania stowarzyszenia zwykłego będą niewspółmierne w stosunku do korzyści, jakie grupa mogłaby uzyskać w tamtym czasie. W wyniku dalszych rozmów powrócono do luźniejszej formuły organizacyjnej, bez 3 osobowego zarządu. Członkowie grupy jednomyślnie stwierdzili, że ŁGS „ORZEŁ” stanowi grupę koleżeńską opartą na wzajemnych relacjach towarzyskich. Sprawami organizacyjnymi oraz reprezentacją grupy na ogólnopolskim forum iweb oraz w ramach struktur PFTA zajął się Witboj. Aktywnie w grupie działają od 2007 r. także Młynek oraz Majka.

 

W latach 2008-2010 Grupa kontynuowała tradycję organizacji corocznych, ogólnopolskich zawodów pod nazwą „Mistrzostwa Łodzi i Okolic w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym FT/HFT”. Zawody w tym czasie organizowano na terenie pozostałości byłych zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w Piekarach k. Piątku. Zawody organizowane w scenerii postindustrialnych ruin hal fabrycznych, wśród uliczek w otoczeniu pustych oczodołów okien zrobiły szybko furorę, zyskując maksymalne liczby zawodników z całego kraju. Równocześnie co raz sprawniejsza organizacja logistyczna i techniczna zawodów zyskała uznanie w oczach polskiego środowiska strzelców HFT oraz FT. Po kilku latach przerwy grupa ponownie rozpoczęła organizowanie toru FT na swoich zawodach. Mimo iż poza 1 osobą w grupie (Sławeq) nikt inny tej konkurencji obecnie nie reprezentuje, poziom ustawienia torów FT na organizowanych przez Grupę zawodach oceniany jest wysoko przez strzelców FT.

 

W 2011r. stwierdzono, że organizacja dużej imprezy ogólnopolskiej dla ponad 160 zawodników na dość ograniczonym terenie w Piekarach jest zbyt trudna i może powodować zagrożenie dla uczestników. Ponadto z powodów formalno-prawnych oraz organizacyjnych zdecydowano się zmienić lokalizację zawodów. W związku z powyższym VIII Mistrzostwa Łodzi i Okolic po raz pierwszy zorganizowane zostały zawody poza Piekarami, w tradycyjnym dla strzelectwa terenowego krajobrazie łąk i lasów w okolicach Zelowa.

 

W międzyczasie w 2010r. teren oraz obiekty KS „ORZEŁ” znalazły się w zarządzie MOSiR. W sytuacji zaostrzającego się sporu pomiędzy MOSiR a Kierownictwem Klubu sytuacja ŁGS „ORZEŁ” będących do tej pory traktowana jako coś na pograniczu klubu stała się niewygodna dla obu stron konfliktu. Dla MOSiR-u członkowie ŁGS „ORZEŁ” stanowili użytkowników strzelnicy ze strony KS ORZEŁ i byli obwiniani za wszelkie uchybienia Klubu względem MOSiR. W oczach przedstawicieli Klubu „wiatrówkowcy strzelający do blaszanych kogutków” stanowili kłopotliwą grupę zwiększającą koszty utrzymania strzelnicy.

Mimo prób dyplomatycznego załagodzenia sytuacji podejmowanych parokrotnie przez członków ŁGS „ORZEŁ”, w tym zajmowania się samodzielnie pracami na obiekcie MOSiR-u, nie udało się poprawić relacji. W związku z powtarzającą się sytuacją spędzania kolejnej zimy o chłodzie w nieogrzewanych pomieszczeniach strzelnicy, mimo zakupienia w latach ubiegłych dla klubu m.in. ogrzewania, podjęto decyzję odejścia z KS „ORZEŁ”.

W marcu 2011r. po 7 latach niegdyś poprawnej koegzystencji ci z Członków ŁGS „ORZEŁ” którzy jeszcze byli członkami klubu wypowiedzieli członkostwo w KS „ORZEŁ”. Wszelkie klucze od obiektu zostały zwrócone, a mienie grupy zabrane z obiektu przy
ul. 6 Sierpnia. W ten sposób Grupa straciła dostęp do krytej strzelnicy 10m, oraz ogrodzonych obiektów sportowych, rozpoczynając tułaczy los strzelecki. Obecnie spotkania grupy odbywają cię w podłódzkich plenerach, w okolicach Łaskowic i Pałczewa.

 

Po roku bezdomność dokuczyła członkom grupy do tego stopnia że powrócił temat organizacji stowarzyszenia, w celu uzyskania osobowości prawnej, niezbędnej w celu wynajmu lub pozyskania na drodze użyczenia jakiegokolwiek obiektu na strzelnicę, bądź choćby magazyn do raz okazalszego mienia grupy.

Na przestrzeni lat 2010-2012 liczebność grupy ponownie wzrosła sięgając 17 osób deklarujących chęć wstąpienia do własnego stowarzyszenia, co gwarantowało pomyslne przejście porcedury rejestracyjnej. Jednakże nie do pokonania okazało się uzyskanie tanich usług księgowych na rzecz tak małego podmiotu organizacyjnego jakim jest kilkunastoosobowe stowarzyszenie.

W związku takim obrotem sprawy, w świetle przykładów płynących z innych województw, członkowie Łódzkiej Grupy Strzeleckiej Orzeł postanowili zawiązać Klub Sportowy pod auspicjami Łódzkiej Organizacja Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju. W dniu 11 marca 2012r. w siedzibie Firmy ANKOR Łodzi 12 osób – członków założycieli powołało do życia Klub Łódzka Grupa Strzelecka ORZEŁ LOK. W wyniku głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami, na poszczególne stanowiska w pierwszych władzach nowopowstałego Klubu wybrano następujące osoby:


1. Prezes Klubu – Witold Bojanowski
2. Sekretarz Klubu – Sławomir Kuziel
3. Skarbnik Klubu – Jarosław Młynarczyk
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bartłomiej Świątczak
5. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Robert Bucki
6. Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Sylwester Ciesielski

 

Reasumując, Łódzka Grupa Strzelecka „ORZEŁ” istnieje już 9 lat, posiada własne dość liczne i regularnie modernizowane i urozmaicane stado zwierzyny, oraz sprzęt terenowy (będące własnością wspólną, zakupioną ze składkowych pieniędzy). Grupa jest samodzielna i samowystarczalna, posiada rozpoznanie w terenach na organizację zawodów w regionie łódzkim. ŁGS „ORZEŁ” ma swoich reprezentantów w PFTA, na forum bron.iweb.pl, zorganizowała 8 razy Mistrzostwa Łodzi i Okolic w FT i HFT. (3 razy w Ostrowiu k. Łasku, raz w Łodzi na poligonie Brus, 3 razy w Piekarach k. Piątku, raz w Zelowie). Część z organizowanych zawodów była zaliczana do pucharu PFTA.

 

 

Sporządzono,

19 marca A.D. 2012r. w Łodzi
Bartłomiej Świątczak vel. Bartek z Łodzi