OBLICZARKA STRZELCA WIATROWEGO
autorstwa tomo_s

Kalkulator energii kinetycznej śrutu
Wybierz rodzaj użytego śrutu:
lub podaj jego masę: gramy (g) grany (gr)
Podaj prędkość śrutu: metry na sekundę (m/s) stopy na sekundę (fps)
dzuli (J) foot-pound (ft.lbf)

Przelicznik miar
gram (g) gran (gr)
metr (m) jard (yd)
metry na sekundę (m/s) stopy na sekundę (fps)
dżul (m) foot-pound (ft.lbf)
bar funt na cal kwadratowy (psi)

Ilość napełnień kartusza z butli
Objętość butli: litry (l)
Ciśnienie w butli: bar
Objętość kartusza: centymetry sześcienne (ccm)
Maksymalne ciśnienie w kartuszu: bar
Minimalne ciśnienie w kartuszu: bar
Ewentualna strata przy ładowaniu: centymetry sześcienne (ccm)
Napełnień:

Pomocnik przy zerowaniu
Odległość do celu: metrów
Przesunięcie punktu trafienia w poziomie: cm w prawo w lewo
Przesunięcie punktu trafienia w pionie: cm w górę w dół
Regulacja wieżyczek: 1/4 MOA 1/8 MOA
oraz

Pomocnik true mil-dot
Instrukcja: Wypełnij tylko dwa dowolne pola. Wartość w trzecim zostanie obliczona. Kliknięcie na wybranym polu wyczyści je (może nie działać w Internet Explorerze).

Rozmiar - faktyczny rozmiar celu w centymetrach.
Ilość dotów - ile dotów zajmuje cel na siatce celowniczej.
Odległosć - faktyczna odległość od celu w metrach.

Rozmiar (cm)Ilość dotówOdległość (m)